Nederlands
  • darkblurbg

Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk invulling te geven aan de uitdagingen van onze tijd. Het milieu is een bijzondere belangrijke factor en we doen er alles aan om zowel op onze locatie alsook onderweg onze footprint zo klein mogelijk te houden. Dat doen we in samenwerking met onze partners die net als wij verantwoord bedrijfsactiviteiten willen voortzetten. De uitstoot van CO2 en andere schadelijke gassen monitoren we frequent en we werken integraal samen om deze te voorkomen en te verminderen.