Nederlands

We rijden veel kilometers om onze partners en klanten goed te kunnen servicen. Inmiddels bedienen we meer dan 350 retailbedrijven in Nederland. We verzorgen de inzameling en sortering van afgedankte elektronica en lampen. We registreren en rapporteren voor onze opdrachtgevers.

We zijn ons bewust van de milieu-impact die onze logistieke activiteiten met zich meebrengen. Samen met onze partners kiezen we bewust voor de meest milieu-efficiënte werkwijze waarbij we de uitstoot van CO2 en ander schadelijke stoffen tot een minimum beperken.

Om deze ambitie waar te maken hebben we gekozen om samen te werken met Goodfuels. Goodfuels is koploper in duurzame brandstoffen en neemt eenvoortrekkersrol op het gebied van technologie ontwikkeling van nieuwe duurzame brandstoffen. Get2Green Logistics maakt sinds we de samenwerking zijn gestart uitsluitend gebruik van Hydrotreated Vegetable Oil(HVO). Het is een tweede generatie biobrandstof en wordt gemaakt van afval- en reststromen. Wij zijn daardoor in staat om al onze logistieke CO2 emissies met nagenoeg 100% (Tank to Wheel) te verminderen.

Voor ons en onze partners betekent dit dat we jaarlijks ruim 420.000 kilogram CO2 vermijden. Dat staat gelijk aan de jaarlijkse CO2 uitstoot van 20 Nederlandse huishoudens.