Nederlands
  • darkblurbg

We verbruiken op onze locatie veel energie. Voor onze kantoren, machines en de temperatuurregeling van onze gebouwen. We vinden het belangrijk om te kiezen voor de meest milieu efficiënte oplossingen van eigen bodem. Daarom hebben gekozen om ons aan te sluiten bij Greenchoice.

Greenchoice versnelt en verbindt op weg naar 100% groene energie. Door te investeren in hernieuwbare energiebronnen (windenergie, zonne-energie) biedt Greenchoice de meest milieubewuste energieoplossingen. Daarnaast levert zij alleen bosgecompenseerd gas. Dat betekent dat alle CO2 uitstoot van het geleverde gas wordt gecompenseerd via wereldwijde bosprojecten waarin Greenchoice participeert. Daar sluiten we ons graag bij aan.

Omdat we er voor gekozen hebben om juist met Greenchoice te kiezen voor schone energie oplossingen vermijden we jaarlijks ruim 19.000 kilogram CO2. Duurzaam, lokaal en schoon.