Circulaire inzamelboxen

Circulaire inzamelkratten

Op 1 mei jl. hebben we de nieuwe circulaire inzamelkratten voor (led) lampen in gebruik genomen. In de komende weken zullen we alle bij ons aangesloten retailbedrijven voorzien van deze 'nieuwe' inzamelboxen.

Het initiatief is ontstaan nadat al onze bedrijven en partners zich hebben geschaard achter het grondstoffenakkoord van de overheid. Daarin is opgenomen dat we gezamenlijk moeten werken aan circulaire oplossingen. Belangrijk daarin is dat we het gebruik van natuurlijke en herbruikbare grondstoffen intensiveren en het gebruik van fossiele grondstoffen moeten terugdringen.

Nieuwsartikel 1

Inzamelmidddelen


Om de inzameling, sortering en verwerking van afgedankte elektronica en (led) lampen efficient in te richten maken we veelvuldig gebruik van inzamelmiddelen. Onder andere inzamelboxen, containers en overige inzamelmiddelen. Traditioneel worden deze inzamelmiddelen gemaakt van virgin grondstoffen (plastic). In samenwerking met zusterbedrijf GreenInclusive hebben we nieuwe inzamelmiddelen ontworpen, geproduceerd en in  gebruik genomen. Deze zijn vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen (vezelhennep) aangevuld met gercycled plastic. Deze combinatie is oneindig te recyclen en hoogwaardig inzetbaar. Natuurlijk en circulair!