Get2Green Logistics en EPS Nederland

Get2Green & EPS Nederland

Get2Green Logistics is de komende jaren de vervoerspartner van EPS Nederland. Partijen werkten al samen en hebben ervoor gekozen om de samenwerking uit te breiden en zich voor de komende jaren aan elkaar te verbinden.

Nieuwsartikel 1

Inzamelconcept


Get2Green Logistics heeft samen met EPS Nederland gewerkt aan de ontwikkeling en optimalisatie van de logistieke processen. De inzameling en sortering van EPS werd al voor een deel uitgevoerd door Get2Green Logistics. De komende jaren zorgt Get2Green Logistics voor alle vervoersactiviteiten van EPS Nederland waarbij verder wordt ingezet op minimale milieu impact.

EPS Nederland


EPS Nederland is in heel Nederland actief en werkt samen met gemeenten, afvalinzamelaars- en verwerkers, logistieke dienstverleners en particuliere bedrijven. Get2Green Logistics zorgt voor efficiënte inzameling van EPS om deze te recyclen tot een direct bruikbare grondstof voor de industrie. Het inzamelnetwerk van Get2Green Logistics wordt daarbij verder opengesteld om eenvoudiger kleinere aangeboden hoeveelheden EPS milieubewust en efficiënt in te zamelen.

Brandstof