• Home
  • Nieuws
  • Landelijke inzamelstructuur AEEA uitgebreid

Get2Green

Get2Green Logistics heeft samen met Weee Nederland weer een volgende stap gezet kunnen zetten door haar milieu efficiënte logistieke inzamelstructuur verder uit te breiden in Nederland.

Vorige week heeft Get2Green Logistics haar achtste schone inzamelvoertuig in gebruik genomen. Dat was nodig omdat ook in het afgelopen jaar inzamelactiviteiten bij retailbedrijven fors zijn toegenomen. 

Nieuwsartikel 1

Inzamelconcept


Het unieke inzamelconcept dat is ontstaan vanuit het partnerschap tussen Weee Nederland en Get2Green Logistics is erg in trek. Retailers vinden het belangrijk dat er regionaal wordt samengewerkt om ook mensen die moeilijk zelfstandig een baan kunnen vinden aan werk worden geholpen. De werkzaamheden leveren voor Noord-Nederland veel participatiebanen op. Get2Green Logistics ontzorgt, voert een volledig digitale administratie en biedt full-service op locatie.

C02 footprint


Inmiddels maken ruim 350 retailbedrijven gebruik van de inzamelservice. De inzameling, sortering en recycling van afgedankte elektronica is een wettelijke verplichting. Weee Nederland en Get2Green Logistics gaan een stap verder door de CO2 footprint van alle logistieke activiteiten te verlagen. De fleet van Get2Green Logistics maakt enkele gebruik van HVO (hydrotreated vegetable oil), gemaakt van afval- en reststromen. Goodfuels is samenwerkingspartner. Door bewust te kiezen voor de schoonst mogelijke oplossingen maken we alle logistieke activiteiten voor retailorganisaties nagenoeg CO2 neutraal. Voor het nieuwste inzamelvoertuig betekent dit een jaarlijkse besparing van 70.000 kilogram CO2.

Brandstof