Duurzaam

De uitdagingen van onze tijd

Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk invulling te geven aan de uitdagingen van onze tijd. De logistieke sector is verantwoordelijk voor 11% van de totale CO2 uitstoot van de Nederlandse economie. Het milieu is een belangrijke factor en we doen er alles aan om zowel op onze locatie alsook onderweg onze footprint zo klein mogelijk te houden. Dat doen we in samenwerking met onze partners die net als wij verantwoord bedrijfsactiviteiten willen voortzetten. De uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen monitoren we frequent en we werken integraal samen om deze structureel te verminderen en waar mogelijk te voorkomen.

In partnerschap met brandstofleverancier FutureFuels maken we uitsluitend gebruik van Hydro treated vegetable oil (HVO100), gemaakt van afval- en reststromen. Deze schone brandstof stelt ons in staat om jaarlijks de uitstoot van ruim 500.000 kilogram CO2 te voorkomen.

Shutterstock 1906744921

Energieverbruik


We verbruiken op onze locatie veel energie. Voor onze kantoren, machines en de temperatuurregeling van onze gebouwen. We vinden het belangrijk om te kiezen voor de meest milieu efficiënte oplossingen van eigen bodem. Daarom hebben gekozen om ons aan te sluiten bij Greenchoice.

Greenchoice versnelt en verbindt op weg naar 100% groene energie. Door te investeren in hernieuwbare energiebronnen (windenergie, zonne-energie) biedt Greenchoice de meest milieubewuste energieoplossingen. Daarnaast levert zij alleen bosgecompenseerd gas. Dat betekent dat alle CO2 uitstoot van het geleverde gas wordt gecompenseerd via wereldwijde bosprojecten waarin Greenchoice participeert. Daar sluiten we ons graag bij aan. Door samen te werken met Greenchoice voor schone energie oplossingen vermijden we jaarlijks ruim 19.000 kilogram CO2. Duurzaam, lokaal en schoon.

Schone brandstof voor logistiek


We rijden veel kilometers om onze partners en klanten goed te kunnen servicen. Inmiddels bedienen we meer dan 350 retailbedrijven in Nederland. We verzorgen de inzameling en sortering van afgedankte elektronica en lampen, we zamelen afgedankte kunststoffen in en we vervoeren de natuurlijke grondstoffen van morgen voor GreenInclusive. We zijn ons bewust van de milieu-impact die onze logistieke activiteiten met zich meebrengen. Samen met onze partners kiezen we bewust voor de meest milieu-efficiënte werkwijze waarbij we de uitstoot van CO2 en ander schadelijke stoffen tot een minimum beperken.

Om deze ambitie waar te maken hebben we gekozen om samen te werken met FutureFuels. FutureFuels is koploper in duurzame brandstoffen en neemt een voortrekkersrol op het gebied van technologie ontwikkeling van nieuwe duurzame brandstoffen. Get2Green maakt sinds we de samenwerking zijn gestart uitsluitend gebruik van Hydrotreated Vegetable Oil(blauwe diesel) oftewel HVO. Het is een tweede generatie biobrandstof en wordt gemaakt van afval- en reststromen. Wij zijn daardoor in staat om al onze logistieke CO2 emissies met nagenoeg 100% (Tank to Wheel) te verminderen.

1800974D7b13e8f26f785e45b7a49894