Duurzaam

De uitdagingen van onze tijd

Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk invulling te geven aan de uitdagingen van onze tijd. Het milieu is een bijzondere belangrijke factor en we doen er alles aan om zowel op onze locatie alsook onderweg onze footprint zo klein mogelijk te houden. Dat doen we in samenwerking met onze partners die net als wij verantwoord bedrijfsactiviteiten willen voortzetten. De uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen monitoren we frequent en we werken integraal samen om deze te verminderen en te voorkomen.

Energieverbruik

Energieverbruik


We verbruiken op onze locatie veel energie. Voor onze kantoren, machines en de temperatuurregeling van onze gebouwen. We vinden het belangrijk om te kiezen voor de meest milieu efficiënte oplossingen van eigen bodem. Daarom hebben gekozen om ons aan te sluiten bij Greenchoice.

Greenchoice versnelt en verbindt op weg naar 100% groene energie. Door te investeren in hernieuwbare energiebronnen (windenergie, zonne-energie) biedt Greenchoice de meest milieubewuste energieoplossingen. Daarnaast levert zij alleen bosgecompenseerd gas. Dat betekent dat alle CO2 uitstoot van het geleverde gas wordt gecompenseerd via wereldwijde bosprojecten waarin Greenchoice participeert. Daar sluiten we ons graag bij aan. Door samen te werken met Greenchoice voor schone energie oplossingen vermijden we jaarlijks ruim 19.000 kilogram CO2. Duurzaam, lokaal en schoon.

Brandstof voor logistiek


We rijden veel kilometers om onze partners en klanten goed te kunnen servicen. Inmiddels bedienen we meer dan 350 retailbedrijven in Nederland. We verzorgen de inzameling en sortering van afgedankte elektronica en lampen. We registreren en rapporteren voor onze opdrachtgevers. We zijn ons bewust van de milieu-impact die onze logistieke activiteiten met zich meebrengen. Samen met onze partners kiezen we bewust voor de meest milieu-efficiënte werkwijze waarbij we de uitstoot van CO2 en ander schadelijke stoffen tot een minimum beperken.

Om deze ambitie waar te maken hebben we gekozen om samen te werken met Goodfuels. Goodfuels is koploper in duurzame brandstoffen en neemt eenvoortrekkersrol op het gebied van technologie ontwikkeling van nieuwe duurzame brandstoffen. Get2Green Logistics maakt sinds we de samenwerking zijn gestart uitsluitend gebruik van Hydrotreated Vegetable Oil(HVO). Het is een tweede generatie biobrandstof en wordt gemaakt van afval- en reststromen. Wij zijn daardoor in staat om al onze logistieke CO2 emissies met nagenoeg 100% (Tank to Wheel) te verminderen.

Brandstof

Get2Green Logistics & EPS Nederland


De samenwerking tussen Get2Green Logistics en EPS Nederland is ontstaan vanuit de wens om nieuwe duurzame inzameloplossingen te ontwikkelen.

Lees meer