Get2Green Logistics & EPS Nederland

De samenwerking tussen Get2Green en EPS Nederland is ontstaan vanuit de wens om nieuwe duurzame inzameloplossingen te ontwikkelen. De samenwerking richt zich op de inzameling van afgedankte EPS (piepschuim) verpakkingen. In opdracht van EPS Nederland nemen we deze in zodat waardevolle grondstoffen blijven behouden voor de Nederlandse economie. De verwerkingslocatie van EPS Nederland in Drachten ligt centraal in Noord-Nederland, een belangrijk werkgebied van Get2Green waar we onder andere 150 retail bedrijven bedienen die zowel afgedankte elektronica als afgedankt EPS laten inzamelen door Get2Green.

Get2Green & GreenInclusive

Get2Green focust zich op het aangaan van duurzame partnerschappen. Dat doen we graag met bedrijven die net als wij er alles aan doen om het verschil te maken. GreenInclusive maakt biobased bouwmaterialen van natuurlijke grondstoffen die door Nederlandse boeren worden geproduceerd. Een korte keten: van plant tot pand. Toch zijn er logistieke oplossingen nodig om zowel de natuurlijke grondstoffen alsook de eindproducten (natuurlijk isolatiemateriaal) op de juiste bestemming te krijgen. Get2Green en GreenInclusive hebben daarom gezamenlijk geïnvesteerd in een zo efficiënt en duurzaam mogelijke logistieke keten. Daarbij maakt Get2Green uitsluitend gebruik van de schoonst mogelijke beschikbare brandstof (HVO100) om de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen tot een minimum te beperken.

Samen vervoeren we in Nederland jaarlijks ruim 5.000 ton natuurlijke grondstoffen en zorgen we ervoor dat duizenden vierkante meters natuurlijke isolatiematerialen op de juiste plaats en tijd op elke gewenste bestemming terechtkomen.

Get2Green Logistics & Producentenverantwoordelijkheid AEEA

Sinds 2016 dragen we met Get2green in Nederland bij aan de uitvoering van Producentenverantwoordelijkheid AEEA. Dit belangrijke milieubeginsel schrijft voor dat zoveel mogelijk elektrische apparaten in Nederland na de gebruiksfase moeten worden ingezameld, geregistreerd en gerecycled.

Get2Green heeft een nagenoeg CO2 neutraal inzamelproces voor afgedankte elektronica ontwikkeld. Inmiddels maken er ruim 250 bedrijven in Nederland - voornamelijk retailbedrijven - gebruik van deze dedicated service. Get2Green verzorgt naast de inzameling ook de planning, organisatie, registratie en rapportage.

Het full-service concept is uniek omdat we in teams - met twee medewerksers - per inzamelauto werken. Dit doen om de meest ideale arbeidsomstandigheden te creëren op de werkvloer en daarnaast sluit deze werkwijze naadloos aan bij onze ambitie om samen met gemeenten extra arbeidsplaatsen te creëren die kunnen worden ingevuld door medewerkers die aan het begin van hun loopbaan staan of opnieuw willen re-integreren in het arbeidsproces.