Inclusief

Goed werkgeverschap

We vinden het belangrijk om in onze regio van maatschappelijke toegevoegde waarde te kunnen zijn. Mede daarom werken we integraal samen met gemeenten, belangenorganisaties en semi-overheden. We willen een betrouwbare en inspirerende werkgever zijn. We creëren volop ruimte om de instroom van mensen met een participatie achterstand mogelijk te maken. We passen onze bedrijfsprocessen hierop aan en focussen ons samen met de gemeente op jongeren zodat zij op een laagdrempelige manier kunnen instromen naar reguliere arbeid en zich van hieruit verder kunnen ontwikkelen. Deze aanpak werpt zijn vruchten af.
Nieuwsartikel 1

Investeren in talent


Wij vinden het belangrijk om voor onze medewerkers een prettige werkplek te kunnen bieden waarin ook ruimte is voor instroom van (jonge) werkzoekenden, met of zonder beperking. Ruim een derde van alle medewerkers bij Get2Green Logistics is ingestroomd vanuit het participatieprogramma dat samen met de gemeente Smallingerland is vormgegeven.

De instroom van medewerkers gaat gepaard met een intensief opleidingstraject welke samen met de betrokken sociale partners wordt doorlopen. De groei van Get2Green Logistics die stapsgewijs plaatsvindt biedt perspectief voor een continue instroom van nieuwe enthousiaste medewerkers die zich - elk op eigen niveau - binnen ons bedrijf kunnen doorontwikkelen.

Tal van jonge medewerkers die instromen hebben zich verder kunnen ontwikkelen binnen het bedrijf of hebben al een volgende stap naar elders in hun carrière gemaakt. Daar zijn we trots op.