Inclusief

Goed werkgeverschap

Wij vinden het belangrijk om in onze regio van maatschappelijke toegevoegde waarde te kunnen zijn. Mede daarom werken we integraal samen met gemeenten, belangenorganisaties en andere overheidsorganisaties. We willen een betrouwbare en inspirerende werkgever zijn. We creëren volop ruimte om de instroom van mensen met een participatie achterstand mogelijk te maken. We passen onze bedrijfsprocessen hierop aan en focussen ons samen met de gemeente(n) op jongeren zodat zij op een laagdrempelige manier kunnen instromen naar reguliere arbeid en zich van hieruit verder kunnen ontwikkelen. Deze aanpak werpt zijn vruchten af. We zijn er trots op dat we binnen ons bedrijf de omstandigheden kunnen creëren waarin onze medewerkers zich verder kunnen ontplooien om vervolgens intern of extern een volgende stap in hun carrière kunnen maken.
Header Foto Website G2G

Investeren in talent


Wij vinden het belangrijk om voor onze medewerkers een prettige werkplek te kunnen bieden waarin ook ruimte is voor instroom van (jonge) werkzoekenden, met of zonder beperking. Ruim een derde van alle medewerkers bij Get2Green is ingestroomd vanuit het participatieprogramma dat samen met de gemeente Smallingerland is vormgegeven.

De instroom van medewerkers gaat gepaard met een intensief opleidingstraject welke samen met de betrokken sociale partners wordt doorlopen. De groei van Get2Green die stapsgewijs plaatsvindt biedt perspectief voor een continue instroom van nieuwe enthousiaste medewerkers die zich - elk op eigen niveau - binnen ons bedrijf kunnen doorontwikkelen.

Tal van jonge medewerkers die instromen hebben zich verder kunnen ontwikkelen binnen het bedrijf of hebben al een volgende stap naar elders in hun carrière gemaakt. Daar zijn we trots op.

Actieve rol in Human Capital agenda


Get2Green draagt actief bij aan de Human Capital Agenda van de gemeente Smallingerland. Operationeel directeur Sander Veenstra (foto - midden) is een van de actieve ambassadeurs van het programma Smallingerland Inclusief Collectief.

Het is ons doel om een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven in de regio door actief ruimte te creëren voor mensen (met name jongeren) met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen ons bedrijf. We leiden ze op voor verschillende functies binnen ons bedrijf en helpen hen ook - via het collectief - verder wanneer ze extern hun carrière willen vervolgen. Inmiddels is eenderde van alle medewerkers die bij ons werken ingestroomd via het sociale programma van de gemeente Smallingerland.

Dat deze aanpak werkt blijkt ook uit de interesse van Minister Carola Schouten. Zij is verantwoordelijk voor Sociale zaken en ging op bezoek om in gesprek te gaan over armoedebeleid, participatie en de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven.

Get2Green is samen met Medipoint en Metalis een van de koplopers van het programma waaraan inmiddels 50 bedrijven aan meedoen. Samen willen we de kans op werk voor de doelgroep(en) vergroten en dat betekent ook dat we met elkaar samenwerken wanneer er voor instromers extern meer mogelijkheden zijn dan intern. 

Bezoek Carola Schouten Metalis @Sieta Stel Fotografie 01