Innoveren

Innovaties

Continu werken wij aan verbetering en vernieuwing van bedrijfsprocessen. Nieuwe (deel)markten servicen op basis van duurzame logistieke oplossingen. Dit doen we door te innoveren. Zowel onze processen, (inzamel)concepten alsook het benodigde materieel. Samen met Weee Nederland hebben we een CO2 neutraal inzamelproces van afgedankte elektronica ontwikkeld. Het concept 'Inzameling van oude elektronica duurzaam en mooi opgeruimd' is erg succesvol. Inmiddels maken er ruim 350 bedrijven - voornamelijk retailbedrijven - gebruik van onze service. We zijn daarbij in staat om onze meerkosten te financieren met onze efficiency winst. Integraal inzamelen van elektronica - gecombineerd met de inzameling van afgedankt EPS - leidt tot minder inzamelkosten en minder transportkilometers en kunnen we CO2 neutraal uitvoeren. Dat is niet alleen goed voor onze klanten maar ook voor ons milieu.

Nieuwsartikel 1

Duurzaam C02 concept


In samenwerking met de Provincie Fryslan en EPS Nederland hebben we een duurzaam CO2 neutraal logistiek concept ontwikkeld waarbij we grondstoffen - ten behoeve van de Nederlandse industrie - veel geconcentreerder kunnen inzamelen, aanvoeren en afvoeren naar elke gewenste bestemming. De bewerkingstechnologie hebben we samen met project engineers ontwikkeld en passen we dagdagelijks toe. Hierdoor ontlasten we ons milieu aanzienlijk door volledig CO2 neutraal te opereren en verminderen we onze transportkilometers met meer dan 60 procent. De uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen wordt daardoor tot een absoluut minimum beperkt.