• darkblurbg

Get2Green Logistics & Virol 

De samenwerking tussen Get2Green Logistics en Virol is ontstaan vanuit de wens om nieuwe duurzame inzameloplossingen te ontwikkelen. De samenwerking richt zich op de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische apparaten om deze op efficiënte wijze in te richten in opdracht van producenten. Dit doen we door een breed netwerk van klanten op te bouwen waar we frequent service verlenen. De expertise van Virol, die ondermeer bestaat uit de verwerking en vermarkting van papier en kunststoffen komt daar goed van pas. Naast de inzameling van afgedankte elektrische apparaten dragen we ook zorg voor de inzameling van kunststoffen (waaronder EPS). Zo zamelen we meer in, verminderen we transportkilometers en ontzorgen we onze klanten.

We servicen inmiddels meer dan 150 bedrijven die aangesloten zijn bij Virol.