Nederlands
  • darkblurbg

Vanuit onze rol als duurzame partner in de logistieke keten streven wij continue naar ontwikkeling. Wij willen onze milieu prestaties blijven verbeteren om nog beter invulling te kunnen geven aan de wensen die de maatschappij aan ons stelt.

Eveneens vinden wij het belangrijk om voor onze medewerkers een prettige werkplek te kunnen bieden waarin ook ruimte is voor instroom van (jonge) werkzoekenden, met of zonder beperking. Get2Green Logistics vindt het belangrijk om oplossingen te kunnen bieden voor die maatschappelijke uitdagingen. De instroom van medewerkers gaat gepaard met een intensief opleidingstraject welke samen met de betrokken sociale partners wordt doorlopen. De groei van Get2Green Logistics die stapsgewijs plaatsvindt biedt perspectief voor een continue instroom van nieuwe enthousiaste medewerkers die zich - elk op eigen niveau - binnen ons bedrijf kunnen doorontwikkelen.